No Exceptions - problemy z biblioteką standardową i biblioteki zewnętrzne

9 minut(y)

To jest trzecia część cyklu o walce z wyjątkami w Scali. Zobacz część pierwszą i drugą.

Problemy bibliotek standardowych

Biblioteka standardowa Scali nie jest idealna. Ma swoje problemy. Ale Scala jako język programowania nie jest tu wyjątkiem.

Biblioteki standardowe często mają błędy i niedoskonałości. Twórcy języków mają mało chęci by łamać istniejące API. Przykładem może być funkcja gets z języka C o sygnaturze:

char *gets(char *str);

Funkcja nie sprawdza, czy jest miejsce do zapisu w tablicy str. Z tego powodu funkcja ta jest niebezpieczna. A mogłaby mieć zmienioną sygnaturę na:

char *gets(char *str, int size);

Co rozwiązałoby problem. Jednak po wielu latach twórcy standardu C zamiast poprawić funkcję gets stwierdzili, że wolą ją usunąć.

Co to ma wspólnego ze Scalą? Otóż niektórzy programiści, wiedząc że są marne szanse na naprawę błędów projektowych ze standardowej biblioteki Scali, napisali własne, poprawione wersje.

Jedną z takich poprawionych wersji biblioteki standardowej Scali jest biblioteka Scalaz. Biblioteka ta jest inspirowana językiem Haskell. Język Haskell jest w pełni funkcyjny. Ale co ważniejsze jest też, według mnie, w pełni funkcjonalnym językiem. Co to oznacza? Że posiada te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby używać go jako język produkcyjny w korpoaplikacjach, takie jak statyczne typowanie, polimorfizm i obsługa błędów. Jednak w języku Haskell obsługa błędów jest zrobiona za pomocą konstrukcji takich jak monady i aplikatywy.

Disjunction vs Either

Monada Disjunction z biblioteki Scalaz jest lepszą wersję Either ze standardowej biblioteki Scali. I tak jak Either posiada dwie podklasy:

/** A left disjunction
 *
 * Often used to represent the failure case of a result
 */
final case class -\/[+A](a: A) extends (A \/ Nothing)

/** A right disjunction
 *
 * Often used to represent the success case of a result
 */
final case class \/-[+B](b: B) extends (Nothing \/ B)

Powyższy kod może wydawać się dziwny, do momentu gdy nie uświadomimy sobie, że klasa Disjunction nawet nie istnieje w kodzie biblioteki Scalaz. Disjunction jest tylko aliasem na klasę \/ (czytane jako “Wściekły Zając”, ale ja wymawiam to jako “Hail Hydra”):

 type Disjunction[+A, +B] = \/[A, B]
 val Disjunction = \/

No dobrze, po tej informacji dalej jest to dziwne. Osobiście nie przepadam za nazwami klas składającymi się z samych symboli jak \/, \/- i -\/.

W czym monada Disjunction jest lepsza od monady Either? W przypadku monady Either rozróżnienie między wartościami right i left było tylko konwencją. Powodowało to, że musieliśmy explicit wybierać, którą wartość chcemy użyć. W przypadku monady Disjunction wartość poprawna jest używana domyślnie. Jest to przydatne zwłaszcza w konstrukcji [For Comprehensions]

Co do kodu skryptu nie ma tu Rocket Science. Użycie monady Disjunction jest prostsze od Either ponieważ domyślnie dla metod map i flatMap jest używana strona z poprawnym wynikiem.

abstract class DisjunctionAPIState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain) extends AbstractAPIState(data) {
 override type HP = SourcePageDisjunction

 def nextData(set: SourcePageDisjunctionSet): UrlsWithThrowableList = {

  val partitioned = set.partition(_.isRight)

  val newWrappedUrls: WrappedUrlSet = partitioned._1
   .flatMap(DisjunctionAPIState.sourcePageDisjunctionToWrappedUrlSet)

  val newThrowableList: ThrowableList = partitioned._2.toList
   .flatMap(_.swap.toOption.toList)

  val newUrls = NewUrls(newWrappedUrls)

  data.next(newUrls, newThrowableList)
 }

}

object DisjunctionAPIState {
 val sourcePageDisjunctionToWrappedUrlSet: SourcePageDisjunction => WrappedUrlSet =
  _.map(_.getWrappedUrlSet).toOption.toSet.flatten
}

Validation vs Disjunction

Klasa Validation także posiada dwie podklasy, ale w tym przypadku nie mamy dziwnych symboli, tylko intuicyjne nazwy:

final case class Success[A](a: A) extends Validation[Nothing, A]
final case class Failure[E](e: E) extends Validation[E, Nothing]

Jaka jest różnica pomiędzy Disjunction a Validation? Z technicznego punktu widzenia Disjunction jest [monadą], a Validation jest tylko aplikatywem. Tak, też mi to za dużo nie mówi. Z logicznego punktu widzenia Disjunction przerywa działanie na pierwszym błędzie, a Validation używa się, gdy chce się kumulować błędy np. podczas walidacji danych. Stąd nazwa klasy.

abstract class ValidationAPIState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain) extends AbstractAPIState(data) {
 override type HP = SourcePageValidation

 def nextData(set: SourcePageValidationSet): UrlsWithThrowableList = {

  val partitioned = set.partition(_.isSuccess)

  val newWrappedUrls: WrappedUrlSet = partitioned._1
   .flatMap(ValidationAPIState.sourcePageValidationToWrappedUrlSet)

  val newThrowableList: ThrowableList = partitioned._2.toList
   .flatMap(_.swap.toOption.toList)

  val newUrls = NewUrls(newWrappedUrls)

  data.next(newUrls, newThrowableList)
 }

}

object ValidationAPIState {
 val sourcePageValidationToWrappedUrlSet: SourcePageValidation => WrappedUrlSet =
  _.map(_.getWrappedUrlSet).toOption.toSet.flatten
}

Niestety w kodzie tym nie widać przewagi Validation nad Disjunction, ponieważ agregację błędów oraz poprawnych wyników robię ręcznie w kodzie. Myślę że po prostu nie lubię monady \/ z powodu jej niewymawialnej nazwy.

Task vs Future

Co jest złego w Future? Po pierwsze nie jest monadą, jest tylko FlatMappable - z tym oczywiście można żyć. Większość swojego zawodowe życia piszę kod bez monad i on działa i zarabia na siebie i ja zarabiam na siebie. Więc bez monad na produkcji można żyć. O wiele większym problemem jest to, że parametr implicit ec: ExecutionContext jest potrzebny do tworzenia i przekształcania konstrukcji Future.

Tego problemu nie ma w przypadku monady Task.

Monadzie Task można łatwo przekazać fragment kodu do wykonania w przyszłości:

object SourcePageTaskFromInternalUrl {

 def apply(internalUrl: InternalUrl): SourcePageTask =
  Task { internalUrl |> SourcePageValidationFromInternalUrl.apply }
}

Także wykonywanie obliczeń i przekształceń na monadzie Task nie sprawia problemów:

object TaskState {

 def apply(domain: String): ParallelStateTask = fromDomain(new Domain(domain)) |> TaskState.run

 def fromDomain(implicit d: Domain): TaskState = new TaskState(UrlsWithThrowableList.fromDomain)

 def run(state: TaskState): Task[ValidationAPIState] =
  if (state.isEmptyNextInternalUrls) Task.now(state) else state.nextMonad.flatMap(run)
}

class TaskState(refsWithThrowable: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain) extends ValidationAPIState(refsWithThrowable) {

 override type NextState = TaskState

 override def nextState(data: UrlsWithThrowableList): TaskState = new TaskState(data)

 def nextMonad: Task[TaskState] = {

  val set: Set[Task[SourcePageValidation]] = refsWithThrowable.nextUrls
   .map(SourcePageTaskFromInternalUrl.apply)

  val monad: Task[SourcePageValidationSet] = Task
   .gatherUnordered(set.toSeq)
   .map(_.toSet)

  monad.map(newState)
 }

}

A kod nie posiada nadmiarowych parametrów implicit jest o wiele czystszy i łatwiejszy w utrzymaniu.

Podsumowanie

Język Scala posiada rozbudowaną bibliotekę standardową, ale nie wszystko wewnątrz niej jest idealne. Dlatego dobrze jest znać alternatywy. Zwłaszcza, gdy chodzi o tak trudny temat jak przejrzysta obsługa błędów i programowanie równoległe. Warto więc na bieżąco obserwować zmiany w ekosystemie Scali.

Kod jest oczywiście dostępny na Githubie.

Zostaw komentarz