Scala - No Universal Equality

6 minut(y)

Ostatnim błędem zgłaszanym w kodzie projektu resentiment przez scalafix jest “No Universal Equality” wynikający z użycia operatora ==.

W języku Scala obiekty domyślnie porównuje się za pomocą operatora ==. Operator ten wywołuje pod spodem znaną z Javy metodę equals. Operator == pozwala jednak na bezsensowne porównywanie obiektów, które są różnych klas. Mimo że poprawnie napisana metoda equals zawsze zwróci w takim przypadku false. Np. porównanie "A" == 'A' zawsze zwróci false, ponieważ "A" jest klasy String, a 'A' jest klasy Char. Umieszczenie czegoś takiego w kodzie zawsze jest błędem programisty i powinno spowodować nieskompilowanie się kodu. Jest to nazywane problemem Universal Equality. Można ten problem rozwiązać na kilka sposobów.

Dotty - Multiversal Equality

Najprostszym sposobem rozwiązania problemu Universal Equality jest poczekać. Nowa wersja kompilator Scala - Dotty będzie posiadać Multiversal Equality co rozwiązuje problem.

Biblioteki zewnętrzne

Jeśli jednak jesteście niecierpliwi istnieje kilka bibliotek rozwiązujących ten problem. Wykorzystują one to, że Scala pozwala implementować metody, których wywołanie wygląda jak wywołanie operatora i zwykle tym nowym operatorem jest ===.

Scalactic

Scalactic jest to zestaw utilsów/narzędzi wydzielony ze ScalaTest, który może być przydatny także w kodzie produkcyjnym.

Scalactic posiada wiele klas do porównywania wartości, między innymi klasę org.scalactic.TypeCheckedTripleEquals, która wymaga by oba porównywane obiekty były tej samej klasy.

Największą zaletą biblioteki Scalactic jest to, że nie zagłębia się w teorię czystego programowania funkcyjnego (ang. pure functional programming) i nie pojawiają się tam takie straszne terminy jak monada czy klasy typów.

Scalaz i Cats

Kolejność chronologiczna.

Są to dwie wspaniałe biblioteki, które robią ze Scali język funkcyjny przypominający język Haskell.

Biblioteki te dzielą się na dwie główne części:

 • Data types - tutaj znajdują się monady, które są w Haskellu, ale nie ma ich w bibliotece standardowej języka Scala
 • Type classes - typ konstruktu systemowego, który obsługuje polimorfizm ad hoc.

Zarówno Scalaz jak i Cats posiadają klasę Equal, która pozwala porównywać obiekty za pomocą operatora ===.

Dobre porównanie obu bibliotek można znaleźć na githubie, chociaż różnice są bardzo małe. Obie biblioteki wspierają scala.js), ale tylko Scalaz - scala native.

“No Universal Equality” z Scalaz w projekcie Resentiment

W build.sbt do SharedSettings dodajemy bibliotekę Scalaz:

 libraryDependencies += "org.scalaz" %%% "scalaz-core" % "7.2.27",

Jeśli używamy scalafix w pliku .scalafix.conf można dodać/odkomentować linię:

DisableSyntax.noUniversalEquality = true

Teraz należy poprawić cały kod zamieniając == na ===. W przypadku projektu resentiment są to klasy CalculatorTest i CalculatorIT

package pl.writeonly.re.shared

import scalaz.Scalaz._
import utest._

object CalculatorTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  val calculator = new Calculator()
  'addition - {
   val addition: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.add(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    assert(addition(0, 0) === 0)
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    assert(addition(2, 2) === 4)
   }
  }
  'multiplication - {
   val multiplication: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.mul(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    assert(multiplication(0, 0) === 0)
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    assert(multiplication(2, 2) === 4)
   }
  }
  'less_or_equal - {
   val less_or_equal: (Int, Int) => Boolean = (x, y) => calculator.leq(x, y)
   "0 <= 2 == true" - {
    assert(less_or_equal(0, 2))
   }
   "2 <= 0 == false" - {
    assert(!less_or_equal(2, 0))
   }
  }
 }
}
package pl.writeonly.re.shared

import scalaprops.{Property, Scalaprops}
import scalaz.Scalaz._

object CalculatorIT extends Scalaprops {
 val calculator = new Calculator()

 val addition: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.add(x, y)
 val additionTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  addition(a, b) === a + b
 }

 val multiplication: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.mul(x, y)
 val multiplicationTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  multiplication(a, b) === a * b
 }

 val lessOrEqual: (Int, Int) => Boolean = (x, y) => calculator.leq(x, y)
 val lessOrEqualTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  lessOrEqual(a, b) === (a <= b)
 }
}

Podsumowanie

Język Scala posiada kilka mniejszych lub większych błedów projektowych. Część z nich zostanie poprawiona w nowej wersji kompilatora Dotty. Jeśli jednak nie chcemy czekać do tego czasu warto się rozejrzeć w internecie, ponieważ prawdopodobnie istnieją już rozwiązania naszych problemów. “Universal Equality” jest jednym z problemów, które w prosty sposób mogą być rozwiązane już dziś.

Zostaw komentarz