No Exceptions - problemy z wyjątkami i biblioteka standardowa

9 minut(y)

To jest druga część cyklu o walce z wyjątkami w Scali. Zobacz część pierwszą.

Try vs Either

Try nie jest jedynym sposobem w bibliotece standardowej Scali na radzenie sobie z wyjątkami w kodzie. W ostatnim przykładzie poprzedniej części użyliśmy monady Try. Ogólnie Try nie jest zalecane w nowym kodzie. Chociażby dlatego, że nie możemy zamiast Throwable używać bardziej specyficznego błędu. W naszym przypadku UrlException.

Rozwiązaniem jest monada Either. Monada Either podobnie jak monada Try posiada dwie wartości. Jednak w jego przypadku nazywają się one right i left:

 • right jest prawa - czyli poprawny
 • left jest lewa - czyli niepoprawny

Chociaż w przypadku monady Either ze standardowej biblioteki Scali jest to głównie tylko konwencja.

object SourcePageEitherFromInternalUrl extends InternalUrlTo[SourcePageEither] {

 override def apply(internalUrl: InternalUrl): SourcePageEither = applyWithThrowable(internalUrl).left.map(internalUrl.toException)

 private def applyWithThrowable(internalUrl: InternalUrl) = nonFatalCatch either { internalUrl |> SourcePageFromInternalUrl.apply }
}

type SourcePageEither = Either[UrlException, SourcePage]

Metoda nonFatalCatch z obiektu singletonowego scala.util.control.Exception jest ładnym wrapperem na obiekt singletonowy NonFatal użyty w poprzedniej części cyklu.

Jaka jest wyższość monady Either nad monadą Try? W monadzie Try możemy sparametryzować tylko warość poprawną. W monadzie Eiher - także błąd. Ogólnie to szkoda, że monada Try nie jest zdefiniowany jako:

type Try[A] = Either[Throwable, A]

Bo taką funkcję właśnie pełni w kodzie

Reszta kodu po przeróbkach:

object EitherState extends AbstractNextStateObject {

 override protected def fromDomain(implicit d: Domain): AbstractNextState = new EitherState(UrlsWithThrowableList.fromDomain)
}

class EitherState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain) extends EitherAPIState(data) with AbstractFunctionState {

 override protected def nextState(data: UrlsWithThrowableList): AbstractNextState = new EitherState(data)

 override protected def impureFunction: HPFromInternalUrl = SourcePageEitherFromInternalUrl.apply
}
abstract class EitherAPIState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain) extends AbstractAPIState(data) {
 override protected type HP = SourcePageEither

 protected def nextData(set: SourcePageEitherSet): UrlsWithThrowableList = {

  val partitioned = set.partition(_.isRight)

  val newWrappedUrls: WrappedUrlSet = partitioned._1
   .flatMap(EitherAPIState.sourcePageEitherToWrappedUrlSet)

  val newThrowableList: ThrowableList = partitioned._2.toList
   .flatMap(_.left.toOption.toList)

  val newUrls = NewUrls(newWrappedUrls)

  data.next(newUrls, newThrowableList)
 }
}

object EitherAPIState {
 val sourcePageEitherToWrappedUrlSet: SourcePageEither => WrappedUrlSet =
  _.right.map(_.getWrappedUrlSet).right.toOption.toSet.flatten
}

Podobnie jak w przypadku Try dzielimy listę pobranych źródeł na elementy dobre lub nie, jednak teraz są to elementy right lub left.

Future

Poprzednie wersje skryptu miały jedną bardzo ważną wadę. Interakcje ze światem zewnętrznym były wykonywane po kolej (sekwencyjnie). Pobieranie źródła strony jest akcją angażującą urządzenia wejścia-wyjścia (IO) jest to akcja powolna. Procesor w tym czasie czeka i nic nie robi.

Można to rozwiązać za pomocą (prawie) monady, czyli FlatMappable Future. Jej nazwa pochodzi od tego że wynik dostaniemy w przyszłości, a w międzyczasie procesor może wykonywać inne rzeczy jak:

 • budować kolejne monady Future
 • przeliczać wartości które już otrzymał z monady Future

Konstrukcje podobne to Future w różnych bibliotekach i językach są zwane także zadaniami (ang. Task), obietnicami (ang. Promise) lub po prostu IO.

object SourcePageFutureFromInternalUrl {

 def apply(internalUrl: InternalUrl)(implicit ec: ExecutionContext): SourcePageFuture =
  Future { internalUrl |> SourcePageEitherFromInternalUrl.apply }
}

implicit ec: ExecutionContext jest potrzebny do tworzenia i przekształcania monady Future.

Short Future

Reszta kodu po dostosowaniu do monady Future:

object EitherBeginState {

 def apply(domain: String)(implicit ec: ExecutionContext): AbstractNextState = fromDomain(new Domain(domain)) |> AbstractNextState.run

 private def fromDomain(domain: Domain)(implicit ec: ExecutionContext): AbstractNextState = fromDomainAllImplicit(domain, ec)

 private def fromDomainAllImplicit(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext): AbstractNextState =
  new EitherBeginState(UrlsWithThrowableList.fromDomain)
}

class EitherBeginState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext) extends EitherAPIState(data) with AbstractNewSetState {

 override protected def nextState(data: UrlsWithThrowableList): AbstractNextState = new EitherBeginState(data)

 override protected def newSet: SourcePageEitherSet = {

  val set: Set[Future[SourcePageEither]] = nextUrls
   .map(SourcePageFutureFromInternalUrl.apply)

  val future: Future[SourcePageEitherSet] = Future.sequence(set)

  Await.result(future, 1.minute)
}

Metoda Future.sequence trawersuje zbiór, czyli zbiór monad Future zamienia na jedną monadę Future zawierającą zbiór. Następnie metoda Await.result(future, 1.minute) wypakowywuje zawartość monady, czyli oczekuje blokująco maksymalnie jedną minutę aż wszystkie zadania zostaną zakończone.

Long Future

Ponieważ wypakowywanie monady Future jest operacją blokującą powinniśmy odwlec ten moment maksymalnie w czasie. Niestety tutaj bez zmiany interfejsu można przesunąć tylko jedno mapowanie wyniku:

object EitherEndState {

 def apply(domain: String)(implicit ec: ExecutionContext): AbstractNextState = fromDomain(new Domain(domain)) |> AbstractNextState.run

 private def fromDomain(domain: Domain)(implicit ec: ExecutionContext): AbstractNextState = fromDomainAllImplicit(domain, ec)

 private def fromDomainAllImplicit(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext): AbstractNextState =
  new EitherEndState(UrlsWithThrowableList.fromDomain)
}

class EitherEndState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext) extends EitherAPIState(data) with AbstractNextState {

 override protected def nextState(data: UrlsWithThrowableList): AbstractNextState = new EitherEndState(data)

 override def next: AbstractNextState = {

  val set: Set[Future[SourcePageEither]] = nextUrls
   .map(SourcePageFutureFromInternalUrl.apply)

  val monad: Future[NextState] = Future
   .sequence(set)
   .map(newState)

  Await.result(monad, 1.minute)
 }
}

Future forever

Jak już pisałem monadę Future należy wypakowywać jak najpóźniej, a w idealnym świecie nigdy nie powinniśmy wypakowywać monady Future.

Niestety w tym celu musimy porzucić wywołania ogonowe i zadowolić się zwykłą rekurencją

object FutureState {

 def apply(domain: String)(implicit ec: ExecutionContext): ParallelStateFuture = fromDomain(new Domain(domain)) |> run

 private def fromDomain(domain: Domain)(implicit ec: ExecutionContext): FutureState = fromDomainAllImplicit(domain, ec)

 private def fromDomainAllImplicit(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext): FutureState =
  new FutureState(UrlsWithThrowableList.fromDomain)

 private def run(state: FutureState)(implicit executor: ExecutionContext): Future[EitherAPIState] =
  if (state.isEmptyNextInternalUrls) Future.successful(state) else state.nextMonad.flatMap(run)
}

class FutureState(data: UrlsWithThrowableList)(implicit d: Domain, ec: ExecutionContext) extends EitherAPIState(data) {

 override protected def nextState(data: UrlsWithThrowableList): NextState = new FutureState(data)

 override type NextState = FutureState

 def nextMonad: Future[FutureState] = {

  val set: Set[Future[SourcePageEither]] = nextUrls
   .map(SourcePageFutureFromInternalUrl.apply)

  val monad: Future[SourcePageEitherSet] = Future
   .sequence(set)

  monad.map(newState)
 }
}

Podsumowanie

Monady pozwalają nie tylko rozwiązywać problem wyjątków w kodzie, ale także ułatwiają programowanie asynchroniczne oraz równoległe.

Skąd pewność, że cokolwiek z tego co tu opisałem ma sens i jest przydatne w codziennej pracy programisty, a nie jest tylko wymysłem twórców języka Haskell? Ponieważ nowoczesny i wysokowydajny natywny język programowania Rust, zwany przez twórców językiem systemowym, nie posiada wyjątków. Dla błędów naprawialnych posiada klasę Result będącą odpowiednikiem klasy Either ze Scali. A dla błędów nie naprawialnych posiada makro panic! będące odpowiednikiem klasy Error, ale niemożliwej do złapania. Każde makro panic! zabija wątek w którym zostało zastosowane. Mimo tego Rust jest szybki jak C i C++.

Monad Option, Either, Try oraz Future można używać także w języku programowania Java za pomocą biblioteki vavr.

Kod jest oczywiście dostępny na Githubie.

Zostaw komentarz