Git - submoduły i aliasy

4 minut(y)

Post oparty na prawdziwych wydarzeniach i traumach

Submoduły

Zrobili to! Mimo że protestowałem. Do projektu przy którym pracowałem dodali submoduły.

 • Jak mogli to zrobić - zadaje pytanie oburzony.
 • Prosto - pada odpowiedź - za pomocą polecenia o składni:
  git submodule add link-do-repozytorium opcjonalna-nazwa-folderu
  

  A w tym wypadku było to dokładnie:

  git submodule add https://github.com/paulp/sbt-extras.git sbtx
  

  wykonane w folderze projektu.

 • Ale po co? - drążę dalej temat.
 • Żeby współdzielić kod.
 • Przecież do tego służą biblioteki! - moje oburzenie sięga zenitu.
 • Ale nie zawsze jest to łatwe i możliwe:
  1. Biblioteki trzeba wydawać i trzymać je w menedżerze repozytoriów binarnych (ang. Binary Repository Manager), a takiego menedżera trzeba gdzieś zainstalować.
  2. Menedżer repozytorium binarnych może kosztować, np. dla języka Java jest za darmo, a dla języka JavaScript już niekoniecznie.
  3. W językach skryptowych biblioteki są często instalowane do interpretera co może utrudniać instalację programu klientowi (przykład z pierwszej wersji Git-Tools-Submodules).
  4. Nie wszystko da się umieścić w bibliotece, w tym wypadku jest to skrypt do budowania projektu.

Dodatkowe polecenia

Tak przekonany przestałem marudzić i przejrzałem Git-Tools-Submodules, git-submodule oraz git-clone. Okazało się, że praca z submodułami nie jest taka straszna i sprowadza się głównie do dwóch poleceń:

git clone --recurse-submodules
git submodule update --init --recursive

Pierwsze polecenie ściąga repozytorium ze wszystkimi submodułami. Drugie - aktualizuje submoduły po przełączeniu się na inną rewizję (ang. commit), gałąź lub po aktualizacji gałęzi.

Niestety polecenia te wydłużają i tak długie już polecenia gita.

Aliasy Basha

Szczęśliwie umiem rozwiązywać problem długich poleceń, bo znam aliasy basha.

Pierwsza wersja moich aliasów wyglądała następująco:

alias g='git'
alias gcl='git clone'
alias gclr='gcl --recurse-submodules'
alias gupdate='git submodule update --init --recursive'
alias gpr='git pull --rebase'
alias gpru='gpr && gupdate'
alias master='git checkout master && gupdate'
alias develop='git checkout develop && gupdate'

Aliasy Gita

Byłem bardzo zadowolony ze swoich aliasów, więc postanowiłem się nimi pochwalić koledze:

 • To bez sensu - odpowiedział zdziwiony - przecież git ma swój system aliasów.

Po przeczytaniu Git-Basics-Git-Aliases i git-config mój zbiór aliasów zamienił się w zestaw poleceń gita do wykonania:

git config --global alias.cl 'clone'
git config --global alias.clr 'cl --recurse-submodules'
git config --global alias.update 'submodule update --init --recursive'
git config --global alias.pr 'pull --rebase'
git config --global alias.pru '!git pr && git update'
git config --global alias.master '!git checkout master && git update'
git config --global alias.develop '!git checkout develop && git update'
git config --global alias.tig '!tig'

Widać tutaj, że podkomenda alias ma dwie składnie:

git config --global alias.nowa_komenda_gita 'stara_komenda_gita_z_parametrami'
git config --global alias.nowa_komenda_gita '!dowolna_komenda_basha'

I od teraz:

 • git cl - klonuje repozytorium;
 • git clr - klonuje repozytorium razem z submodułami;
 • git update - aktualizuje submoduły;
 • git pr - pobiera zmiany ze zdalnego repozytorium;
 • git pru - pobiera zmiany ze zdalnego repozytorium i aktualizuje submoduły;
 • git master - przełącza na gałąź master i aktualizuje submoduły;
 • git develop - przełącza na gałąź develop i aktualizuje submoduły;
 • git tig - uruchamia program tig (o ile mamy go zainstalowany).

Polecenia te zapisałem w pliku git_config.sh i można je wykonać poleceniem:

curl -s https://raw.githubusercontent.com/writeonly/cli/master/git_config.sh | bash

Zostaw komentarz