Statyczna analiza kodu dla języka Scala w SBT - część 2.

4 minut(y)

Jest to kontynuacja posta Statyczna analiza kodu dla języka Scala w SBT - część 1.

Wtyczki nie modyfikujące kodu źródłowego.

Jest to o wiele większy zestaw wtyczek niż poprzednio.

Scalastyle - Scala style checker

Scalastyle

Dodajemy Scalastyle do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("org.scalastyle" %% "scalastyle-sbt-plugin" % "1.0.0")

Generujemy domyślny plik konfiguracyjny scalastyle-config.xml zawierający reguły:

sbt scalastyleGenerateConfig

Wchodzimy do pliku scalastyle-config.xml i zmieniamy poziomy z warning na error.

Następnie wyłączamy sprawdzanie nagłówka:

 <check level="error" class="org.scalastyle.file.HeaderMatchesChecker" enabled="false"/>

A na końcu poprawiamy formatowanie dwuliniowej instrukcji if:

 <check level="error" class="org.scalastyle.scalariform.IfBraceChecker" enabled="true">
  <parameters>
   <parameter name="singleLineAllowed"><![CDATA[true]]></parameter>
   <parameter name="doubleLineAllowed"><![CDATA[true]]></parameter>
  </parameters>
 </check>

Teraz analizujemy kod i testy za pomocą polecenia:

sbt scalastyle test:scalastyle it:scalastyle

Pełna lista reguł jest dostępna pod linkiem rules-1.0.0.

Dla mnie najważniejszą funkcjonalnością jest liczenie złożoności cyklomatycznej:

 <check level="error" class="org.scalastyle.scalariform.CyclomaticComplexityChecker" enabled="true">
  <parameters>
   <parameter name="maximum"><![CDATA[2]]></parameter>
  </parameters>
 </check>

WartRemover: a flexible scala linter

WartRemover jest to wtyczka do usuwania brodawek z kodu. Przez brodawkę autor rozumie brzydkie rzeczy, które można napisać w języku Scala, bo składnia języka jest zbyt liberalna. Nazwa wtyczki jest trochę na wyrost, ponieważ w tej chwili WartRemover pozwala tylko odnaleźć brodawki, a usunąć musimy je sami.

Dodajemy wartremover do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("org.wartremover" % "sbt-wartremover" % "2.3.7")

W pliku build.sbt włączamy wartremover:

wartremoverErrors ++= Warts.unsafe

Od teraz przy każdej kompilacji będą poszukiwane brodawki. Pełna lista brodawkek

Scapegoat - Scala compiler plugin for static code analysis

Scapegoat to linter dla języka Scala.

Dodajemy scapegoat do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("com.sksamuel.scapegoat" %% "sbt-scapegoat" % "1.3.8")

Ustawiamy wersję scapegoat w build.sbt:

scapegoatVersion := "1.1.0"

Analizujemy kod za pomocą polecenia:

sbt scapegoat

Linter - Static Analysis Compiler Plugin for Scala

Linter to niestety nie rozwijany już linter.

Dodajemy Linter do pliku project/plugins.sbt:

addCompilerPlugin("org.psywerx.hairyfotr" %% "linter" % "0.1.17")

Linter uruchamia się automatycznie podczas kompilacji.

Scala clippy - Good advice for Scala compiler errors

Scala clippy to wtyczka dodająca porady jak poprawić błędy kompilacji.

Dodajemy clippy do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("com.softwaremill.clippy" % "plugin-sbt" % "0.5.3")

sbt-cpd - Copy & Paste Detector plugin using PMD for sbt.

sbt-cpd to wtyczka do wykrywania duplikatów kodu za pomocą Copy/Paste Detector (CPD) z projektu PMD.

Dodajemy sbt-cpd do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("com.github.sbt" % "sbt-cpd" % "2.0.0")

I analizujemy kod za pomocą polecenia:

sbt cpd

stats - An sbt plugin for source code statistics

sbt-stats to wtyczka licząca ilość plików, linii i znaków w projekcie.

Dodajemy stats do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("com.orrsella" % "sbt-stats" % "1.0.7")

Analizujemy kod za pomocą polecenia:

sbt stats

Podsumowanie

Wszystkie wymienione wyżej wtyczki dodałem do projektu resentiment

Moje polecenie generowania raportów wygląda następująco:

sbt scalastyle test:scalastyle it:scalastyle && \
sbt scapegoat && \
sbt cpd && \
sbt stats

Niestety, ponieważ używam metody println w klasie Core, muszę obniżyć poziom raportowania błędów dla reguły org.scalastyle.file.RegexChecker w ScalaStyle z error na warning.

Zostaw komentarz