Biblioteki do logowania dla języka Scala

9 minut(y)

Chcąc dowiedzieć się co dzieje się wewnątrz naszej aplikacji mamy dwie drogi. Pierwszym sposobem jest debugowanie. Jednak im więcej wątków w aplikacji i im bardziej komunikują się one w sposób asynchroniczny tym trudniej jest debugować. Drugim sposobem jest logowanie informacji. Najprostszym sposobem logowania informacji w Javie jest System.out.println, a w Scali upraszcza się to do println. Ale jest to złe z dwóch powodów:

 • Po pierwsze, jeśli piszemy aplikację “konsolową” (ang. command line interface, CLI) to użytkownik będzie niepotrzebnie widział nieinteresujące go informacje z wewnętrznego procesu przetwarzania.
 • Tak wypisanych informacji nie można zapisać w bazie danych ani wysłać do innego systemu.

Dlatego powstały biblioteki do logowania. Biblioteki takie pozwalają przekierować logi do pliku, zapisać je w bazie danych oraz wysłać je do dowolnego innego systemu.

Przegląd bibliotek

 • scala-logging - wygodna i wydajna biblioteka logowania opakowywująca bibliotekę SLF4J dla języka Scala. Niestety działa tylko dla Scala/JVM
 • util-logging - jest małym opakowaniem wbudowanego logowania Javy, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla Scali. Niestety także, działa tylko dla Scala/JVM
 • scalajs-java-logging - implementacja java.logging dla Scala.js. Wspiera Scala.js w wersji 0.6.x i 1.0.x
 • airframe-log - biblioteka do ulepszania logowania aplikacji Scala z kolorami i lokalizacjami kodów źródłowych. Wspiera Scala.js w wersji 0.6.x i 1.0.x
 • slogging - biblioteka logowania zgodna z scala-logging (i SLF4J) oparta na makrach dla Scala/JVM, Scala.js (wersja 0.6.x) i Scala Native
 • scribe - praktyczny szkielet logowania, który nie wymaga żadnej innej struktury logowania i może być w pełni skonfigurowany programowo. Wspiera Scala.js w wersji 0.6.x oraz Scala Native.

I konkretne próby zastosowania

scala-logging

Jest to najprawdopodobniej najpopularniejsza biblioteka do logowania w języku Scala. Niestety jej wadą jest to, że działa tylko dla JVM.

W pliku build.sbt dodajemy bibliotekę do wspólnych zależności:

 libraryDependencies ++= Seq(
  "com.typesafe.scala-logging" %% "scala-logging" % "3.9.0",
 ),

Scala-logging można używać na dwa sposoby. Za pomocą traitów StrictLogging i LazyLogging. Oba traity tworzą zmienną logger, która jest loggerem.

Trait StrictLogging inicjalizuje logger w momencie utworzenia klasy:

package com.typesafe.scalalogging

import org.slf4j.LoggerFactory

trait StrictLogging {
 protected val logger: Logger = Logger(LoggerFactory.getLogger(getClass.getName))
}
package pl.writeonly.re.shared

import com.typesafe.scalalogging.StrictLogging

object StrictLoggingCore extends Core with StrictLogging {
 def apply(arg: String): Unit = {
  logger.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Trait LazyLogging inicjalizuje logger w momencie pierwszego użycia loggera:

package com.typesafe.scalalogging

import org.slf4j.LoggerFactory

trait LazyLogging {
 @transient
 protected lazy val logger: Logger = Logger(LoggerFactory.getLogger(getClass.getName))
}
package pl.writeonly.re.shared

import slogging.LazyLogging

object LazyLoggingCore extends Core with LazyLogging {
 def apply(arg: String): Unit = {
  logger.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Łączymy wszystko w obiekcie Core:

package pl.writeonly.re.shared

trait Core {
 def apply(arg: String): Unit
}

object Core extends Core {
 override def apply(arg: String): Unit = {
  StrictLoggingCore(arg)
  LazyLoggingCore(arg)
 }
}

Tworzymy test jednostkowy we frameworku uTest:

package pl.writeonly.re.shared

import utest._

object CoreTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  'core - {
   Core("Awesome")
  }
 }
}

Wywołujemy:

sbt clean re/test

I wszystko się wysypuje, bo scala-logging wspiera tylko JVM.

slogging

Jest to przepisana biblioteka scala-logging, która działa dla Scala Native, Scala.js oraz oczywiście Scala/JVM.

W pliku build.sbt dodajemy bibliotekę do wspólnych zależności:

 libraryDependencies ++= Seq(
  "biz.enef" %%% "slogging" % SloggingVersion,
 ),

Slogging używa się identycznie jak scala-logging.

Trait StrictLogging inicjalizuje logger w momencie utworzenia klasy:

package slogging

trait StrictLogging extends LoggerHolder {
 protected val logger : Logger = LoggerFactory.getLogger(loggerName)
}
package pl.writeonly.re.shared

import slogging.StrictLogging

object StrictLoggingCore extends Core with StrictLogging {
 def apply(arg: String): Unit = {
  logger.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Trait LazyLogging inicjalizuje logger w momencie pierwszego użycia loggera:

package slogging

trait LazyLogging extends LoggerHolder {
 protected lazy val logger = LoggerFactory.getLogger(loggerName)
}
package pl.writeonly.re.shared

import slogging.LazyLogging

object LazyLoggingCore extends Core with LazyLogging {
 def apply(arg: String): Unit = {
  logger.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Łączymy wszystko w obiekcie Core:

package pl.writeonly.re.shared

trait Core {
 def apply(arg: String): Unit
}

object Core extends Core {
 override def apply(arg: String): Unit = {
  StrictLoggingCore(arg)
  LazyLoggingCore(arg)
 }
}

Tworzymy test jednostkowy we frameworku uTest:

package pl.writeonly.re.shared

import utest._

object CoreTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  'core - {
   Core("Awesome")
  }
 }
}

Wywołujemy:

sbt clean re/test

I wszystko działa!

Scribe

W pliku build.sbt dodajemy bibliotekę do wspólnych zależności:

 libraryDependencies ++= Seq(
  "com.outr" %%% "scribe" % ScribeVersion,
 ),

Scribe można używać na dwa sposoby. Za pomocą traitu Logging oraz za pomocą obiektu pakietu scribe.

Trait Logging w prostu sposób tworzy logger dla każdej instancji klasy:

trait Logging {
 protected def loggerName: String = getClass.getName

 protected def logger: Logger = Logger(loggerName)
}
package pl.writeonly.re.shared

import scribe.Logging

object LoggingCore extends Core with Logging {
 override def apply(arg: String): Unit = {
  logger.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Obiekt pakietu scribe zawiera magię opartą na makrach, dlatego dziedziczenie nie jest potrzebne:

package object scribe extends LoggerSupport {
 lazy val lineSeparator: String = System.getProperty("line.separator")

 protected[scribe] var disposables = Set.empty[() => Unit]

 override def log[M](record: LogRecord[M]): Unit = Logger(record.className).log(record)

 def dispose(): Unit = disposables.foreach(d => d())

 implicit class AnyLogging(value: Any) {
  def logger: Logger = Logger(value.getClass.getName)
 }

 def async[Return](f: => Return): Return = macro Macros.async[Return]

 def future[Return](f: => Return): Future[Return] = macro Macros.future[Return]

 object Execution {
  implicit def global: ExecutionContext = macro Macros.executionContext
 }
}
package pl.writeonly.re.shared

object ScribeCore extends Core {
 def apply(arg: String): Unit = {
  scribe.info(s"Hello Scala $arg!")
 }
}

Łączymy wszystko obiektem Core:

package pl.writeonly.re.shared

trait Core {
 def apply(arg: String): Unit
}

object Core extends Core {
 override def apply(arg: String): Unit = {
  LoggingCore(arg)
  ScribeCore(arg)
 }
}

Tworzymy test:

package pl.writeonly.re.shared

import utest._

object CoreTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  'core - {
   Core("Awesome")
  }
 }
}

Wywołujemy:

sbt clean re/test

Niestety pojawia się błąd:

[error] cannot link: @java.util.Calendar$::getInstance_java.util.Calendar
[error] cannot link: @java.util.Calendar::setTimeInMillis_i64_unit
[error] unable to link
[error] (re / Nativetest / nativeLink) unable to link

Podsumowanie

Jak zwykle składnia Scali pozwala zapisać te same rzeczy prościej niż w Javie, jednocześnie dzięki temu można wymusić konwencję tworzenia loggerów na etapie kompilacji. Dzięki temu nie mamy w kodzie loggerów o nazwach innych niż loggger jak np. LOGGER lub LOG.

Zostaw komentarz