uTest - operator Arrow Asserts

3 minut(y)

Dziś krótki wpis o tym, że warto czytać dokumentację. Zapraszam.

Arrow Asserts

Framework uTest do testów jednostkowych dla języka Scala udostępnia operator a ==> b zwany po angielsku Arrow Asserts (po polsku Asercja Strzałkowa ?). Jest on skrótem od assert(a == b). Dzięki niemu kod :

package pl.writeonly.re.shared

import scalaz.Scalaz._
import utest._

object CalculatorTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  val calculator = new Calculator()
  'addition - {
   val addition: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.add(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    assert(addition(0, 0) === 0)
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    assert(addition(2, 2) === 4)
   }
  }
  'multiplication - {
   val multiplication: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.mul(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    assert(multiplication(0, 0) === 0)
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    assert(multiplication(2, 2) === 4)
   }
  }
  'less_or_equal - {
   val less_or_equal: (Int, Int) => Boolean = (x, y) => calculator.leq(x, y)
   "0 <= 2 == true" - {
    assert(less_or_equal(0, 2))
   }
   "2 <= 0 == false" - {
    assert(!less_or_equal(2, 0))
   }
  }
 }
}

może zostać zastąpiony swoją czytelniejszą wersją:

package pl.writeonly.re.shared.calculator

import utest._

object CalculatorTest extends TestSuite {
 override val tests: Tests = Tests {
  val calculator = new Calculator()
  'addition - {
   val addition: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.add(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    addition(0, 0) ==> 0
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    addition(2, 2) ==> 4
   }
  }
  'multiplication - {
   val multiplication: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.mul(x, y)
   "0 + 0 == 0" - {
    multiplication(0, 0) ==> 0
   }
   "2 + 2 == 4" - {
    multiplication(2, 2) ==> 4
   }
  }
  'less_or_equal - {
   val less_or_equal: (Int, Int) => Boolean = (x, y) => calculator.leq(x, y)
   "0 <= 2 == true" - {
    less_or_equal(0, 2) ==> true
   }
   "2 <= 0 == false" - {
    less_or_equal(2, 0) ==> false
   }
  }
 }
}

Zostaw komentarz