Functional Miners - Programowanie Funkcyjne dla Każdego

4 minut(y)

2019-05-21 odbyło się spotkanie Functional Miners (@fun_miners) w HackerSpace Silesia (@hs_silesia) o tematyce Programowanie Funkcyjne dla Każdego. Wydarzyły się dwie prezentacje:

 • Wojciech Gawroński - Functional Programming in the Wild
 • Andrzej Spiess - From \x.x to Facebook - Introduction to Lambda Calculus

Wojciech Gawroński - Functional Programming in the Wild

Wojtek (@afronski) przygotował prezentację próbującą przekonać, że deklaratywne programowanie czysto funkcyjne jest lepsze od imperatywnego. Było to o tyle łatwe, że na spotkanie przyszli tylko fani programowania funkcyjnego. Dla mnie, głównym wnioskiem z prezentacji jest to, że nie należy w prezentacji umieszczać żadnych skomplikowanych definicji matematycznych, np. monad. Zwłaszcza jeśli są to pierwsze dwa slajdy. Nawet jeśli jest to tylko żart.

Pozwólcie, że powtórzę: nie należy ludziom pokazywać matematycznej definicji monady, bo uciekną.

W prezentacji Wojtek stara się odpowiedzieć na pytania:

 • Dlaczego uczyć się funkcyjnych języków programowania?
  • Bo jest totalnie inne od programowania imperatywnego, więc ćwiczy nasz mózg
  • Bo jest przejrzystrze, więc trudniej popełnić błąd
 • Z czego składa się funkcyjny język programowania?
  • Patern Maching - dopasowywanie do wzorca
  • Macros - prawdziwe makra, takie jak są w językach Elixir, Clojure lub Scala
 • Correctness - poprawność, święty graal matematyków-programistów, która miała pozwolić na automatyczne stwierdzać poprawność programu
  • Immutability - niezmienność, zmienne są stałymi, referencje są finalne, wartości są niemodyfikowalne
  • Referential Transparency - reguła podstawienia, wywołanie funkcji zawsze można zamienić na wartość przez nią zwracaną, nie używa się efektów ubocznych
 • Advanced Type Systems - zaawansowane systemy typów, o wiele bardziej rozbudowany parametryczny polimorfizm
 • Jak uczyć się funkcyjnego języka programowania?
  • Warto mieć jeden mały programik, trochę większy niż Hello Wolrd i implementować go w wielu językach. Np interpreter, transpilator lub kompilator ezoterycznego języka Brainfuck

Oprócz tego Wojtek rozprawiał się z mitami na temat programowania funkcyjnego, jak np. to że zasady SOLID stosują się także do funkcji i programowania funkcyjnego i deklaratywnego.

Andrzej Spiess - From \x.x to Facebook - Introduction to Lambda Calculus

Andrzej (@ninjazoete) przygotował prezentację będącą bardzo teoretycznym i historycznym wprowadzeniem do rachunku lambda.

Najważniesze punkty, które zrozumiałem to:

 • Problemowi stopu z Maszyny Turinga w rachunku lambda odpowiada problem nieredukowalnych lambd do postaci normalnej.
 • Haskell jest kompilowany do HSC CORE, który składa się 26 rodzajów konstruktorów (rachunek lambda + systemu F + kowersja + parametryczny polimorfizm)
 • W typowanych lambdach problem stopu nie istnieje, ale nie da się wyrazić rekurencji, więc dodaje się nowe operatory i traci się kompletność w sensie turinga.

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć rachunek lambda w bardziej przystępnej formie, czyli interaktywnie w języku Java to polecam prezentacje Jarosława Ratajskiego (@jarek000000):

Najważniejsza rzecz z tego wykładu to to, że:

Wszystko to co robicie da się zrobić czysto funkcyjnie, to jest udowodnione przez Turinga

Repozytorium z kodem do analizy lambd - Lambda analysis package.

Podsumowanie

Z niecierpliwością czekam na kolejne wykłady w ramach Functional Miners (@fun_miners)

Zostaw komentarz