Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang

11 minut(y)

W dawnych czasach każdy dobry programista chciał napisać swój własny kompilator języka C. Co prawda te czasy już minęły i dziś większość z nas programuje w językach o wiele bardziej złożonych niż C. Dzięki czemu jesteśmy w stanie pisać szybciej kod. Ale nadal warto znać podstawy budowy kompilatorów. Na szczęście konstrukcja kompilatora jest prosta jak konstrukcja dzidy bojowej. Dzida bojowa składa się z:

 1. przeddzidzia dzidy bojowej
 2. śróddzidzia dzidy bojowej
 3. zadzidzia dzidy bojowej.

Konstrukcja kompilatora

Podobnie jest z kompilatorem. Kompilator języka programowania składa się z:

 1. front-endu, zależnego od języka wejściowego
 2. middle-endu, clou kompilatora
 3. back-endu, zależnego od architektury docelowej

Zgadza się. Dobrze widzicie. Pojęcia front-end i back-end są starsze niż aplikacje jednostronicowe (ang. single-page application, SPA).

Front-end

Front-end kompilatora składa się z:

 1. analizatora leksykalnego (leksera) - wynikiem działania jest ciąg leksemów (tokenów z typami)
 2. analizatora składniowego (parsera) - wynikiem jest drzewo AST
 3. analizatora semantycznego - wynikiem jest zmodyfikowane drzewo AST z tablicą symboli. Analizator semantyczny zajmuje się:
  • kontrolą nazw
  • kontrolą typów
  • kontrolą poprawności instrukcji
 4. optymalizatora drzewa AST - wykonuje optymalizacje zależne od języka wejściowego
 5. generatora reprezentacji pośredniej (ang. Intermediate representation, IR) - drzewo zostaje spłaszczone do uniwersalnego kodu bajtowego lub uniwersalnego języka asemblerowego czytelnego dla człowieka

Middle-end

Zwany też optymalizatorem reprezentacji pośredniej. Dokonuje optymalizacji uniwersalnych, czyli wszystkie optymalizacje niezależne od języka wejściowego i architektury docelowej. Z jednej strony jest to najmniej potrzebna część kompilatora. Z drugiej to właśnie rozbudowany optymalizator decyduje o tym, który kompilator jest najlepszy.

Back-end

Back-end kompilatora składa się z:

 1. optymalizator kodu wynikowego, wykonuje optymalizacje zależne od architektury docelowej
 2. generacja kodu binarnego lub asemblera architektury docelowej

Poziom skomplikowania back-endu zależy od architektury docelowej.

Architektury RISC (ang. Reduced Instruction Set Computing), MISC (ang. Minimal Instruction Set Computer) oraz OISC (ang One Instruction Set Computer) posiadają zwykle prosty i przejrzysty język asemblera, dlatego back-end dla nich także jest prosty. Przykładem architektury RISC jest architektura ARM oraz AVR.

Architektura CISC (ang. Complex Instruction Set Computing) jest skomplikowana, a więc także back-end dla niej będzie zawierać wiele hacków. Przykładem tej architektury jest architektura x86 oraz rodzina mikrokontrolerów MCS-51.

GCC i LLVM

Przez lata najbardziej znanym opensoursowym i najlepszym kompilatorem o tej budowie był GCC (kiedyś GNU C Compiler , dziś GNU Compiler Collection). Jednak dziś powoli palmę pierwszeństwa odbiera mu LLVM (kiedyś Low Level Virtual Machine, dziś nazwa się nie rozwija ponieważ jest to kompilator, a nie maszyna wirtualna).

LLVM powstał z projektu badawczego na temat kompilacji. Naukowcy wzięli frond-end z GCC i dopisali własny middle-end i back-end. Później gdy firma Apple sypneła kasą projekt rozrósł się do prawdziwego kompilatora, ale dalej na otwartej licencji.

Dlaczego naukowcy nie użyli middle-endu z GCC? Każdy kto spojrzał w kod GCC wie dlaczego. Ponieważ GCC jest napisany w języku C oraz języku Lisp, dwóch ulubionych językach rms. Dzięki temu połączeniu w GCC jest osiągany polimorfizm.

Kompilacja GCC składa się z kilku etapów. Pierwszym jest skompilowanie własnej wersji interpretera Lispa napisanego w C. Następnie wczytywany jest deklaratywny kod w Lispie opisujący docelową architekturę. Na podstawie kodu w Lispie generowany jest kod w C dla docelowej architektury. Kompilowany jest kod dla docelowej architektury. Niestety tego etapu nigdy nie udało mi się przejść więc nie wiem co dzieje się dalej.

LLVM jest napisany w C++, języku który jako język obiektowy posiada polimorfizm out-of-the-box.

Główne programy/polecenia LLVM

W skład LLVM wchodzi wiele bibliotek dostępnych także jako polecenia standalone. Są to:

 • llvm-as - Asembler LLVM, konwertuje kod czytelny dla człowieka w języku asemblera LLVM (pliki *.ll) do bitkodu LLVM (pliki *.bc)
 • llvm-dis - Disasembler LLVM, konwertuje bitkod LLVM (pliki *.bc) do kodu czytelnego dla człowieka w języku asemblera LLVM (pliki *.ll)
 • opt - Optimizer LLVM, optymalizuje kod w języku asemblera LLVM
 • llc - Kompilator LLVM, kompiluje kod w języku asemblera LLVM na kod w języku asemblera docelowej architektury
 • lli - Interpreter (sic!) LLVM, wykonuje kod
 • i wiele innych…

… ale żeby móc używać LLVM potrzebujemy jeszcze front-endu.

Clang …

Technicznie Clang to front-end dla projektu LLVM kompilujący języki z rodziny C (C, C ++, Objective C, OpenCL, CUDA i RenderScript).

W praktyce Clang to kompilator maksymalnie zgodny z API GCC

Można w swoim projekcie podmienić GCC na Clang i cieszyć się szybszą i lepszą kompilacją kodu.

… i inne języki programowania

Nie tylko języki C, C++ i Objective-C posiadają swój kompilator oparty na LLVM. Wiele innych języków natywnych posiada swój kompilator oparty na LLVM jak np. Ada, D, Delphi, Fortran. Także języki nienatywne zyskały swoją wersję natywną jak np. ActionScript, C#, Common Lisp, Haskell, Kod bajtowy Javy, Kotlin, Lua, Python, R, Ruby, Scala. Kompilatory wielu innych języków programowania powstały odrazu przy pomocy LLVM jak np. Crystal, Julia, Pony, Rust, Swift.

Co ciekawe nie ma wśród nich języka Go. Plotki mówią że jest to spowodowane tym, że głównym sponsorem LLVM jest Apple. Ale LLVM jest używany przez Google w wielu innych projektach, jak chociażby w Chromium/Chrom do kompilowania języka JavaScript. Oficjalnym wytłumaczeniem jest to, że LLVM nie pozwalał na zarządzanie włóknami (ang. fiber), lekkimi procesami, potrzebnymi do implementacji gorutyn (ang. goroutines).

Przykładowa kompilacja za pomocą GCC i Clang

Jako przykład skompilujemy interpreter języka Lua. Najpierw za pomocą kompilatora GCC, a później za pomocą LLVM.

Ściągamy repozytorium z kodem interpretera języka Lua:

https://github.com/lua/lua.git

Przechodzimy do folderu lua:

cd lua

I kompilujemy:

make all

Może brakować wam kilku bibliotek potrzebnych do kompilacji. U mnie było to:

sudo apt-get install libreadline-dev

Jeśli kompilacja przeszła uruchamiamy interpreter języka Lua:

./lua

I żeby sprawdzić czy wszystko działa wpisujemy:

print("Hello World")

Jeśli wszystko jest wporządku to kasujemy wszystkie nowe pliki:

rm -f *.o *.a lua

Wchodzimy do pliku makefile i zamieniamy kompilator GCC na LLVM, czyli linię:

CC= gcc

na linię:

CC= clang

Ponownie wszystko kompilujemy:

make all

Prawdopodobnie kompilacja się nie uda ponieważ nie posiadacie kompilatora clang. Więc instalujemy kompilator i ponawiamy kompilację:

sudo apt install clang

Jeśli kompilacja przeszła uruchamiamy interpreter języka Lua:

./lua

I żeby sprawdzić czy wszystko działa wpisujemy:

print("Hello World")

Widać, że GCC może zostać bezproblemowo zastąpiony przez Clang, ponieważ oba kompilatory mają zgodny interfejs CLI.

Clang w szczegółach

Za pomocą kompilatora Clang możemy…

… skompilować pojedynczy plik:

clang lua.c

… uruchomić tylko preprocesor:

clang lua.c -E

… sprawdzić składnię:

clang lua.c -fsyntax-only
clang lua.c -fsyntax-only -pedantic

… sformatowakoć kod:

clang -cc1 lua.c -ast-print

… wygenerować reprezentację pośrednią (ang. Intermediate representation, IR):

clang lua.c -S -emit-llvm -o -

… wygenerować asembler maszyny docelowej:

clang lua.c -S -o -
clang lua.c -S -fomit-frame-pointer -o -

WebAssembly

Za pomocą clanga możeby też wygenerować webassembly

Kompilujemy plic C do bitkodu:

clang -emit-llvm --target=wasm32 -Oz main.c -c -o math.bc

Kompilujemy bitkod do s-assembly:

llc -asm-verbose=false -o main.s main.bc

używamy narzędzia s2wasm, żeby stworzyć plik .wast:

s2wasm main.s > main.wast

Używamy narzędzia wast2wasm, żeby przetłumaczyć plik tekstowy .wast do postaci binarnej .wasm:

wast2wasm -o main.wasm main.wast

Podsumowanie

LLVM jest przyszłością i głównie ten projekt jest odpowiedzialny za wysyp nowych języków natywnych.

Zostaw komentarz