jekyllcodex.org - problem ze skryptem seo

5 minut(y)

Wyszukiwując swój blog w google trafiłem na brzydki opis w rodzaju:

for post in paginator. posts %} {{ post. title }} {{ post. date | date:

wynika to z tego, że skrypt dla seo ze strony jekyllcodex generuje skrócony opis nawet dla stron używających liquiidu. Dokładnie problematyczna jest linia:

 <meta name="description" content="{% if pagecontent_description.size > 10 %}{{ pagecontent_description }}{% else %}{{ site.description }}{% endif %}">

i dwie podobne dla niej.

Pomysł rozwiązania problemu …

Żeby rozwiązać problem podzieliłem wszystkie wygenerowane strony na trzy grupy:

 • strony nie używające liquidu, można dla nich przygotować skrócony opis - są to artykuły, kategorie, tagi i inne kolekcje
 • strony używające liquidu i posiadające własny opis - są to strony statyczne
 • strony używające liquidu i nie posiadające własnego opisu, tylko używające domyślnego opis - w moim przypadku jest to tylko jedna strona, index.html zawierająca paginację artykułów

… i implementacja algorytmu

Ładnie sformatowany kod rozwiązujący ten problem wygląda następująco:

{% if page.description %}        {% comment %} jeśli strona posiada opis {% endcomment %}
 {{ page.description }}         {% comment %} to wyświetl go {% endcomment %}
{% elsif page.use_default_description %} {% comment %} w przeciwnym wypadku jeśli strona posiada zmienną use_default_description {% endcomment %}
 {{ site.description }}         {% comment %} to wyświetl domyślny opis {% endcomment %}
{% else %}                {% comment %} w przeciwnym wypadku {% endcomment %}
 {{ pagecontent_description }}     {% comment %} wyświelt przygotowany skrót {% endcomment %}
{% endif %}

Co produkcyjnie wygląda

 <meta name="description" content="{% if page.description %}{{ page.description }}{% elsif page.index %}{{ site.description }}{% else %}{{ pagecontent_description }}{% endif %}">

A cały skrypt dla seo ostateczie wygląda:

 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 <title>{% if page.title %}{{ page.title }} | {% endif %}{{ site.title }}</title>
 {% assign pagecontent_description = page.content | markdownify | replace: '.', '. ' | replace: '</h2>', ': ' | replace: '</h3>', ': ' | replace: '</h4>', ': ' | strip_html | strip_newlines | replace: ' ', ' ' | truncate: 160 %}
 <meta name="description" content="{% if page.description %}{{ page.description }}{% elsif page.index %}{{ site.description }}{% else %}{{ pagecontent_description }}{% endif %}">

 <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/img/icon-196x196.png">
 <link rel="shortcut icon" sizes="196x196" href="/img/icon-196x196.png">
 <link rel="apple-touch-icon" href="/img/icon-196x196.png">

  <!-- Facebook and Twitter integration -->
 <meta property="og:title" content="{{ page.title }}"/>
 {% if page.image %}<meta property="og:image" content="{{ site.url }}{{ page.image }}"/>{% endif %}
 <meta property="og:url" content="{{ site.url }}{{ page.url }}"/>
 <meta property="og:type" content="article">
 <meta property="og:site_name" content="{{ site.title }}"/>
 <meta property="og:description" content="{% if page.description %}{{ page.description }}{% elsif page.index %}{{ site.description }}{% else %}{{ pagecontent_description }}{% endif %}"/>

 <meta name="twitter:card" content="summary">
 <meta name="twitter:site" content="{{ site.twitter_url }}">
 <meta name="twitter:title" content="{{ page.title }}" />
 {% if page.image %}<meta name="twitter:image" content="{{ site.url }}{{ page.image }}" />{% endif %}
 <meta name="twitter:url" content="{{ site.url }}{{ page.url }}" />
 <meta name="twitter:description" content="{% if page.description %}{{ page.description }}{% elsif page.index %}{{ site.description }}{% else %}{{ pagecontent_description }}{% endif %}" />

 <link rel="canonical" href="{{ page.url | replace:'index.html','' | prepend: site.baseurl | prepend: site.url }}">
 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{{ site.title }}" href="{{ "/feed.xml" | prepend: site.baseurl | prepend: site.url }}">
 <link rel="sitemap" type="application/xml" title="Sitemap" href="{{ "/sitemap.xml" | prepend: site.baseurl | prepend: site.url }}" />

Aktualny skrypt do pobrania pod linkiem znajduje się dpo linkiem head-seo.html. Należy umieścić go wewnątrz znaczników <head /> za pomocą kodu {% include head-seo.html %}.

Podsumowanie

Nalezy sprawdzać i testować cudze skrypty. Zawsze.

Zostaw komentarz