setxkbmap - Jak szybko zmienić układ klawiatury z konsoli na Ubuntu?

3 minut(y)

Po długiej przerwie prosty artykuł “Jak szybko zmienić układ klawiatury z konsoli na Ubuntu?”.

Problem

Podczas pracy na Xubuntu zainstalowanym na wirtualnej maszynie często zmienia mi się układ klawiatury z polskiej na amerykańską. Na Ubuntu można odwrócić ten proces w łatwy sposób za pomocą ikonki na pasku zadań, jednak już w Xubuntu ta opcja jest ukryta głęboko w trzewiach ustawień systemowych. Dlatego prościej jest to zrobić z linii poleceń.

Rozwiązanie - setxkbmap

Aby szybko zmienić układ klawiatury, wystarczy zainstalować ‘setxkbmap’ za pomocą polecenia:

sudo apt-get install x11-xkb-utils

Następnie można łatwo zmieniać układ klawiatury za pomocą polecenia:

setxkbmap pl

Pomoc można wyświetlić za pomocą polecenia:

setxkbmap -help

Pomoc polecenia w wersji ‘setxkbmap 1.3.1’ :

Usage: setxkbmap [options] [<layout> [<variant> [<option> ... ]]]
Options:
 -?, -help      Print this message
 -compat <name>   Specifies compatibility map component name
 -config <file>   Specifies configuration file to use
 -device <deviceid> Specifies the device ID to use
 -display <dpy>   Specifies display to use
 -geometry <name>  Specifies geometry component name
 -I <dir>      Add <dir> to list of directories to be used
 -keycodes <name>  Specifies keycodes component name
 -keymap <name>   Specifies name of keymap to load
 -layout <name>   Specifies layout used to choose component names
 -model <name>    Specifies model used to choose component names
 -option <name>   Adds an option used to choose component names
 -print       Print a complete xkb_keymap description and exit
 -query       Print the current layout settings and exit
 -rules <name>    Name of rules file to use
 -symbols <name>   Specifies symbols component name
 -synch       Synchronize request with X server
 -types <name>    Specifies types component name
 -v[erbose] [<lvl>] Sets verbosity (1..10); higher values yield more messages
 -version      Print the program's version number
 -variant <name>   Specifies layout variant used to choose component names

Aby przełączać się na polski układ klawiatury za każdym razem, gdy jest otwierany nowy terminal wystarczy dodać wywołanie polecenia setxkbmap do pliku ~/.bashrc za pomocą polecenia:

echo "setxkbmap pl" >> ~/.bashrc

Kategorie:

Tagi:

Tools: ,

Ostatnia aktualizacja:

Zostaw komentarz