Jekyll - kategorie i tagi

6 minut(y)

Opublikowałem już kilka artykułów na blogu i chciałem je w jakiś sposób pogrupować. Najlepiej za pomocą kategorii i tagów.

Metadane

Dla każdego postu oprócz zawartości zapisywałem także metadane, w tym kategorie i tagi. W przypadku tego artykułu są to:

---
#layout:  post
title:  "Jekyll - kategorie i tagi"
author:  TheKamilAdam
category: jekyll
tags:   jekyll blog
---

Artykuł może zawierać wiele tagów, ale musi mieć dokładnie jedną kategorię.

Strony pomocnicze

Jest to najprawdopodobniej największa wada Jekylla. Dla każdej kategorii i dla każdego taga trzeba utworzyć stronę pomocniczą. Strony pomocnicze kategorii muszą znajdować się w folderze _categories, a strony pomocnicze tagów w folderze _tags.

Przykładowy strona pomocnicza dla kategorii:

---
permalink: /categories/resentiment
labelcategory: "resentiment"
---
Opis powstawania projektu <a href="https://github.com/writeonly/resentiment">resentiment</a>.

Przykładowy strona pomocnicza dla tagu:

---
permalink: /tools/scala-native
#layout: page-tag
tag: "scala-native"
---

Kolekcje

Ponieważ stron pomocniczych jest dużo, dlatego źle jest je trzymać w przestrzeni głównej projektu. Problem ten można rozwiązać za pomocą kolekcji. W pliku _config.yml dodajemy:

collections:
 categories:
  output: true
 tags:
  output: true

Od tej pory strony dla kategorii będą znajdować się w katalogu _categories, a strony dla tagów w katalogu _tags.

Ale dla mnie nawet to było za dużo. Dlatego kolekcje przeniosłem do folderu data. W pliku _config.yml dodajemy:

collections_dir: data

Od tej pory:

 • w katalogu data/_categories znajdują się kategorie artykułów
 • w katalogu data/_posts znajdują się artykuły
 • w katalogu data/_tags znajdują się tagi

Layouts - układy stron

W stronach pomocniczych użyliśmy layoutów page-categories i page-tags. Teraz trzeba je zdefiniować.

Układ strony _layout/page-category.html zawierający wszystkie artykuły z danej kategorii:

---
#layout: default
title: {{ page.category }}
---
<div class="posts">
 {% include breadcrumbs.html %}
 <h1 class="posts-title">Kategoria: {{ page.title }}</h1>

 {{ posts.content }}

 <dl class="posts-nav">
  {% for post in site.posts %}
  {% if post.category == page.category %}
  <dt>
   <a class="posts-nav-item" href="{{ post.url | relative_url }}">
    {{ post.title }}
    <span class="posts-nav-item-date">
     <time datetime="{{ post.date | date_to_xmlschema }}" class="date">
      {{ post.date | date: "%Y-%m-%d" }}
     </time>
    </span>
   </a>
  </dt>
  <dd>
   {% assign tags = post.tags | sort %}
   Tagi:
   {% for tag in tags %}
   <a href="{{ site.baseurl }}/tags/{{ tag }}">{{ tag }}</a>
   {% endfor %}
  </dd>
  {% endif %}
  {% endfor %}
 </dl>
</div>

Układ strony _layout/page-tag.html zawierający wszystkie artykuły z danym tagiem:

---
#layout: default
title: {{ page.tag }}
---
<div class="posts">
 {% include breadcrumbs.html %}
 <h1 class="posts-title">Tag: {{ page.tag | capitalize }}</h1>

 <dl class="posts-nav">
  {% for post in site.posts %}
  {% if post.tags contains page.tag %}
  <dt>
   <a class="posts-nav-item" href="{{ post.url | relative_url }}">
    {{ post.title }}
    <span class="posts-nav-item-date">
     <time datetime="{{ post.date | date_to_xmlschema }}" class="date">
      {{ post.date | date: "%Y-%m-%d" }}
     </time>
    </span>
   </a>
  </dt>
  <dd>
   Kategoria :
   <a href="{{ site.baseurl }}/categories/{{ post.category }}">{{ post.category | capitalize }}</a>
  </dd>

  {% endif %}
  {% endfor %}
 </dl>
</div>

W obu przypadkach iterujemy po liście wszystkich artykułów i prostym ifem wybieramy te które nas interesują.

Pages - strony specjalne

Potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy.

Strona pages/categories.html zawierająca listę wszystkich kategorii:

---
#layout: posts
title: Kategorie
permalink: /categories/
description: Kategorie artykułów
---
<div class="posts">
 {% assign categories = site.categories | sort: "title" %}
 <dl class="posts-nav">
  {% for node in categories %}
  {% if node.title != null and node.layout == "page-category" %}
  <dt>
   <a class="posts-nav-item" href="{{ node.url | relative_url }}">{{ node.title }}</a>
  </dt>
  <dd>
   {{ node.content }}
  </dd>
  {% endif %}
  {% endfor %}
 </dl>
</div>

Strona pages/tags.html zawierająca listę wszystkich tagów:

---
#layout: posts
title: Tagi
permalink: /tags/
description: Tagi artykułów
---
<div class="posts">
 <ul class="posts-nav">
  {% assign tags = site.tags | sort: "title" %}
  {% for node in tags %}
  {% if node.title != null and node.layout == "page-tag" %}
  <li>
   <a class="posts-nav-item" href="{{ node.url | relative_url }}">{{ node.title }}</a>
  </li>
  {% endif %}
  {% endfor %}
 </ul>
</div>

W obu przypadkach pobieramy listę wszystkich kategorii/tagów i sortujemy po tytułach. A następnie odrzucamy te które nie są poprawne do wyświetlenia, czyli zawierają błędny layout lub nie posiadają tytułu.

Podsumowanie

Żeby wszystko działało trzeba było napisać trochę kodu. Łącznie 17 stron pomocniczych dla tagów, 3 - dla kategorii, dwa układy stron i dwie strony specjalne do agregacji kategorii i tagów. Ale oczywiście nie to zajeło najwięcej czasu. Największym problemem była wolność jaką daje jekyll, czyli możliwość zbudowania układów stron w dowolny sposób.

Kategorie:

Tagi:

Tools:

Ostatnia aktualizacja:

Zostaw komentarz