Prosty sposób na zmianę historii Gita

9 minut(y)

Każdy z nas czasem zatwierdza (ang. commit) coś brzydkiego do repozytorium. Dlaczego tak robimy? Czasem przypadkiem, ale często dlatego, że trzeba przełączyć się na inną gałąź, a posiadamy już jakieś zmiany na gałęzi aktualnej. Co prawda można niezatwierdzone zmiany, tylko schować w schowku za pomocą polecenia git stash, ale dane ze schowka strasznie łatwo stracić. Poza tym schowek jest jeden wspólny dla wszystkich gałęzi.

Zatwierdzanie brzydkich rzeczy na osobną gałąź (ang. feature branch) nie jest niczym złym, o ile posprzątamy wszystko przed złączeniem z główną gałęzią.

Sposobów na sprzątanie w historii gita jest kilka, ale moim ulubiony, bo nie wymagającym zewnętrznych narzędzi, jest polecenie:

git rebase -i HEAD~LICZBA_ZATWIERDZEN_WSTECZ

Usuwanie, łączenie i zmiana opisu rewizji za pomocą polecenia git rebase -i

Wyobraźmy sobie, że mamy repozytorium w którym kilka ostatnich rewizji (ang. commit) było robionych w zbytnim pośpiechu i chcemy to teraz naprawić. Wywołujemy:

git rebase -i HEAD~5

i zobaczymy edytor dla gita (domyślnie jest to vim) z następującą treścią:

pick 2222222 dobry commit
pick 3333333 dobry commit, ale ze złym opisem
pick 4444444 zły komit robiony na szybko
pick 5555555 commit poprawiający poprzedni
pick 6666666 błędny commit do skasowania

# Rebase 1111111..6666666 onto 1111111 (5 commands)
#
# Commands:
# p, pick = use commit
# r, reword = use commit, but edit the commit message
# e, edit = use commit, but stop for amending
# s, squash = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec = run command (the rest of the line) using shell
# d, drop = remove commit
#
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
# Note that empty commits are commented out

Najpierw mamy listę rewizji w kolejności chronologicznej, a następnie listę możliwych poleceń do użycia.

Oczywiście hashe rewizji zostały zmyślone by łatwiej było się skupić na tym co ważne.

W naszym przypadku użyjemy:

  • pick - żeby pozostawić rewizje niezmienioną
  • reword - żeby zmienić opis rewizji. Po użyciu tego polecenia pojawi nam się kolejny ekran edytora do wprowadzenia nowego opisu
  • squash lub fixup - żeby połączyć to rewizję z poprzednim. Ja wolę fixup, bo nie zostawia żadnych śladów w historii
  • drop - żeby pozbyć się niepotrzebnego rewizji

Po naszych zmianach lista wygląda następująco:

pick 2222222 dobry commit
r 3333333 dobry commit ze złym opisem
pick 4444444 zły comit robiony na szybko
f 5555555 commit poprawiający poprzedni
d 6666666 błędny commit do skasowania

Teraz wychodzimy z edytora (jeśli używamy vima jest to :x) i pokazuje nam się edytor do zmiany treści opisu:

dobry commit, ze z złym opisem

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      DATA_REWIZJI_Z_OPISEM
#
# OPIS AKTUALNEGO STANU
#
# Changes to be committed:

Kasujemy stary opis (dobry commit ze złym opisem) i wprowadzamy nowy np. dobry commit z poprawionym opisem. Ponownie wychodzimy z edytora i jeśli teraz wywołamy w konsoli:

git rebase -i HEAD~3

to zobaczymy:

pick 2222222 dobry commit
pick 3333333 dobry commit z poprawionym opisem
pick 4545454 zły komit robiony na szybko

i jeśli nie chcemy nic już zmieniać to wystarczy wyjść z edytora. Nie spowoduje to żadnych zmian, ponieważ dla każdego zatwierdzenia domyślnie jest ustawione polecenie pick, które go nie zmienia.

Zmienianie kolejności rewizji za pomocą polecenia git rebase -i

Polecenie git rebase -i pozwala także zmienić kolejność rewizji.

Może się zdarzyć, że pracując dłużej na osobnej gałęzi dokonamy więcej zmian w kodzie. Takiej ilości, że dokonanie przeglądu kodu stanie się niemożliwe. Co to znaczy niemożliwe zależy od definicji w zespole, ale przeglądy powyżej 500 linii są naprawdę trudne.

Często wystarczającym rozwiązaniem jest wydzielenie refaktoryzacji przygotowywującego kod pod dodanie nowej funkcjonalnosci do osobnej gałęzi. Niestety zwykle moje zatwierdzenia wyglądają następująco:

pick 1111111 refaktoring i formatowanie klasy A
pick 2222222 dodanie funkcjonalności w klasie A
pick 3333333 refaktoring i formatowanie klasy B
pick 4444444 dodanie funkcjonalności w klasie B
pick 5555555 refaktoring i formatowanie klasy C
pick 6666666 dodanie funkcjonalności w klasie C

Oczywiście są to tylko przykładowe opisy zatwierdzeń :)

Gdybyśmy mogli łatwo doprowadzić historię rewizji do postaci:

pick 1111111 refaktoring i formatowanie klasy A
pick 3333333 refaktoring i formatowanie klasy B
pick 5555555 refaktoring i formatowanie klasy C
pick 2222222 dodanie funkcjonalności w klasie A
pick 4444444 dodanie funkcjonalności w klasie B
pick 6666666 dodanie funkcjonalności w klasie C

Czyli takiej, że najpierw znajdują się wszystkie rewizje zawierające refaktoryzacje, a dopiero później całe dodawanie nowej funkcjonalności, to łatwo moglibyśmy podzielić to na dwie gałęzie.

Na szczęście nie ma nic prostszego. Wystarczy wpisać tylko w konsoli git rebase -i HEAD~6 i zmienić kolejność rewizji na taką jak potrzebujemy! Należy tylko uważać na to by nie skasować żadnej linii, ponieważ skasowanie linii działa jak polecenie drop, czyli usuwa rewizję.

Uwaga! Zmiana kolejności rewizji może wymagać od nas użycia poleceń git add i git rebase --continue, podobnie jak przy używaniu polecenia git rebase NAZWA_GAŁĘZI

Widzieć więcej

Czasem by móc podjąć decyzję, które rewizje zmodyfikować, musimy widzieć ich zawartość. Są do tego różne programy ale ja polecam Tig: text-mode interface for Git, które na Ubuntu można zainstalować za pomocą:

sudo apt-get install tig

Jego główną zaletą jest to, że jest aplikacją konsolową z przyjaznym interfejsem tekstowym (ang. text-based user interface, TUI)

Podsumowanie

Widać że git rebase -i to potężne narzędzie z wieloma możliwościami w rękach dobrego programisty. Polecenie edit jest opisane w kolejnym artykule.

Kategorie:

Tagi:

Tools: ,

Ostatnia aktualizacja:

Zostaw komentarz