Git - zmiana informacji o autorze

3 minut(y)

System kontroli wersji git przechowuje informacje o autorach zatwierdzeń (ang. commit) w każdym zatwierdzeniu osobno. Tzn. nie istnieje żadne globalne miejsce w którym moglibyśmy zmienić te informacje, jak np. nazwisko autora zatwierdzenia. Zamiast tego musimy modyfikować historię wszystkich zatwierdzeń. Na szczęście nie trzeba robić tego ręcznie dla każdego zatwierdzenia tylko można napisać jednolinijkowy skrypt używający podpolecenia (ang. subcommend) filter-branch.

Najprostszy przypadek

Najprostszy przypadek występuje, gdy wszystkie zatwierdzenia w repozytorium chcemy przypisać sobie. Wtedy wystarczy jednolinijkowe polecenie, które dla wygody wolę przechowywać jako skrypt:

!/bin/sh -x

git filter-branch --env-filter '
  GIT_AUTHOR_NAME="Newname"
  GIT_AUTHOR_EMAIL="new@email"
  GIT_COMMITTER_NAME="Newname"
  GIT_COMMITTER_EMAIL="new@email"
' --tag-name-filter cat -- --branches --tags

Polecenie to dla każdego zatwierdzenia ustawia nowe GIT_AUTHOR_NAME, GIT_AUTHOR_EMAIL, GIT_COMMITTER_NAME i GIT_COMMITTER_EMAIL.

Tutaj warto dodać, że committer (nie mam pojęcia jak to będzie po polsku) jest to osoba, która włącza zatwierdzenia z gałęzi tymczasowej do głównej. Na końcu należy jeszcze wypchnąć zmiany do repozytorium za pomocą polecenia git push --force --tags origin 'refs/heads/*'.

Najpopularniejszy przypadek

Często jednak nie chcemy zmieniać wszystkich zatwierdzeń, ale tylko te utworzone przez konkretnego autora. Prawdopodobnie najpopularniejszym przypadkiem jest zmiana adresu autora zatwierdzeń. Można to osiągnąć za pomocą poniższego skryptu zawierającego dwie instrukcje if

#!/bin/sh -x

git filter-branch --env-filter '

WRONG_EMAIL="your-wrong-email@example.com"
CORRECT_NAME="Your Correct Name"
CORRECT_EMAIL="your-correct-email@example.com"

if [ "$GIT_COMMITTER_EMAIL" = "$WRONG_EMAIL" ]
then
  export GIT_COMMITTER_NAME="$CORRECT_NAME"
  export GIT_COMMITTER_EMAIL="$CORRECT_EMAIL"
fi
if [ "$GIT_AUTHOR_EMAIL" = "$WRONG_EMAIL" ]
then
  export GIT_AUTHOR_NAME="$CORRECT_NAME"
  export GIT_AUTHOR_EMAIL="$CORRECT_EMAIL"
fi
' --tag-name-filter cat -- --branches --tags

W tym wypadku zmieniamy tylko zatwierdzenia zawierające konkretny, błędny adres email.

Także w tym wypadku musimy wypchnąć zmiany do repozytorium za pomocą polecenia git push --force --tags origin 'refs/heads/*'.

Mój przypadek

W moim przypadku chciałem jednak zmienić nie adres email, a nazwę użytkownika. W rezultacie powyższy skrypt musiałem zmodyfikować do następującej postaci:

!/bin/sh -x

git filter-branch -f --env-filter '

WRONG_NAME="Kamil.Zabinski"
CORRECT_NAME="Kamil Adam"
CORRECT_EMAIL="kamil.adam.zabinski@gmail.com"
if [ "$GIT_COMMITTER_NAME" = "$WRONG_NAME" ]
then
  export GIT_COMMITTER_NAME="$CORRECT_NAME"
  export GIT_COMMITTER_EMAIL="$CORRECT_EMAIL"
fi
if [ "$GIT_AUTHOR_NAME" = "$WRONG_NAME" ]
then
  export GIT_AUTHOR_NAME="$CORRECT_NAME"
  export GIT_AUTHOR_EMAIL="$CORRECT_EMAIL"
fi
' --tag-name-filter cat -- --branches --tags

Podsumowanie

Oryginalny klient systemu kontroli wersji git powstał jako polecenie do używania ze skryptów. I chociaż obecnie nie trzeba umieć pisać skryptów by wykonać podstawowe operacje, warto wiedzieć, że istnieje taka opcja. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiele zaawansowanych opcji systemu kontroli wersji git jest dostępnych tylko z konsoli.

Zostaw komentarz