Docker - usuwanie obrazów

2 minut(y)

Dziesięć lat pracy na Linuksie nauczyło mnie, że jeśli Linuks zaczyna magicznie i bez ostrzeżenia sam z siebie nie działać to najprawdopodobniej skończyło się miejsce na dysku. Identycznie jest z Dockerem. Jeśli lokalnie stawiamy chmurę mikroserwisów, które często pojawiają się w nowych wersjach, to prędzej czy później zabraknie nam miejsca na dysku. W skrajnym wypadku, na laptopie zastępczym, musiałem dwa razy w tygodniu usuwać obrazy Dockerowe.

Procedura usuwania kontenerów i obrazów Dockerowych

Szczęśliwie procedura usuwania obrazów Dockerowcyh nie jest czynnością skomplikowaną i składa się z trzech kroków. Na początek włączamy terminal i teraz kolejno wykonujemy kroki:

Krok 1. Zatrzymujemy wszystkie kontenery:

docker kill $(docker ps -q)

Krok 2. Usuwamy wszystkie kontenery:

docker rm $(docker ps -a -q)

Krok 3. Usuwamy wszystkie obrazy:

docker rmi $(docker images -q)

Procedura usuwania obrazów Dockerowych jednym poleceniem

Można także wykonać wszystko razem jako jedno, połączone polecenie w terminalu:

docker kill $(docker ps -q); docker rm $(docker ps -a -q); docker rmi $(docker images -q)

Lepiej jest jednak dodać wpis do pliku ~/.bash_aliases :

alias docker_rmi_all='docker kill $(docker ps -q); docker rm $(docker ps -a -q); docker rmi $(docker images -q)'

I wtedy wystarczy z wywołać w terminalu:

docker_rmi_all

Procedura usuwania kontenerów Dockerowych jednym poleceniem

Czasem jednak chcielibyśmy usunąć tylko kontenery, a obrazy pozostawić. Czyli wykonać:

docker kill $(docker ps -q); docker rm $(docker ps -a -q)

Na taki wypadek warto przygotować skrócony alias który także warto zapisać w pliku ~/.bash_aliases :

alias docker_rm_all='docker kill $(docker ps -q); docker rm $(docker ps -a -q)'

I wtedy wystarczy z wywołać w terminalu:

docker_rm_all

Zostaw komentarz