Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego

  • Autorzy: Russell Jurney
  • Tytuł oryginalny: Agile Data Science: Building Data Analytics Applications with Hadoop
  • Rok pierwszego wydania: 2014
Autor bardzo nie lubi relacyjnych baz danych i oskarża je o rzeczy, którym nie są winne. Prawo nie zabrania trzymać danych w relacyjnych bazach danych w drugiej czy pierwszej postaci normalnej.